Skip to content

Werkgroep verkeer

Even voorstellen
Op 21 mei 2012 heeft het Wijkplatform Frankrijk aan vijf leden uit die groep gevraagd om zitting te gaan nemen in de Verkeerscommissie.
Aan die oproep is gehoor gegeven door de inzet van vrijwilligers die ieder hun bijdrage leveren. Op de website onder de knop “Werkgroep Verkeer samenstelling” kunt u lezen wie wij, de vrijwilligers zijn.
Helaas bestaat de groep op dit moment uit twee heren. Er komt misschien een nieuw lid erbij.
De verkeerscommissie richt zich apart van het Wijkplatform op alles wat met verkeer te maken heeft in de wijk. Daar waar gewenst en haalbaar wordt er samengewerkt met de gemeente en kunnen wij eventueel een beroep doen op de wijkagent.
Ook wordt er samengewerkt met de beide scholen; “OBS Het Talent en “CBS De Bron,
in de wijk. De verkeerscommissie heeft overleg met de verkeersouders van beide scholen.
De vergaderingen idie plaats vinden zijn niet van te voren gepland en men komt bij elkaar als er iets speelt of als er iets moet gebeuren.
De Verkeerscommissie
Van de Werkgroep Verkeer.
Op het Brembospad is naar veel overleg een lantaarnpaal verplaatst zodat het nu beter verlicht is. Dit is mede tot stand gekomen door de vasthoudendheid van de werkgroep verkeer.
Dank je wel hiervoor mannen.
Verkeersdag 14 juni 2013: 
Vrijdag 14 juni Verkeersdag op de OBS Het Talent.
Was een zeer geslaagde dag er zijn veel foto’s gemaakt.
Serie 1 gemaakt door Evert klik hier.
Serie 2 gemaakt door Theo klik hier. ( hier zitten ook de foto’s in van kinderen op de motor)
Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om er voor te zorgen dat het een succes is geworden.
Back To Top