Skip to content
  
    Wijkagent Erik Immerzeel
  Als u mij wilt bereiken kan dit via het platform maar ook persoonlijk naar mij.
  Dit kan op de volgende manier:
 –       Telefoon: 0900-8844
 Politie in uw wijk
Voor het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt, is er een wijkagent voortdurend in uw buurt actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook de aanpak van sociale problemen. De wijkagent werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd. De wijkagent onderhoudt ook contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de uw wijkagent.
Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?
U kunt uw wijkagent bereiken via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). U mag de wijkagent ook altijd aanspreken op straat tijdens zijn ronde door de wijk. Indien nodig, maakt de wijkagent met u een afspraak en komt bijvoorbeeld bij u thuis voor een gesprek. U kunt uw wijkagent ook volgen via Facebook en Twitter (let op: via deze communicatiemiddelen kunt u geen meldingen doorgeven!).
Wat doet u bij spoedgevallen?
Bel in situaties waar elke seconde telt, zoals grote overlast of criminaliteit, altijd 1-1-2. Uw melding bij 1-1-2 wordt dan afgehandeld in de meldkamer. De centralist beslist in overleg met de surveillancedienst welke actie op dat moment mogelijk is. Op drukke momenten, bijvoorbeeld op uitgaansavonden, moeten wel prioriteiten gesteld worden. Het kan dus zijn dat het langer duurt dan verwacht, voordat u als beller inderdaad de politie ziet.
Afhandeling van uw melding 
De politie concentreert zich altijd eerst op het afhandelen van een spoedsituatie. De politie heeft wel het streven om de melder binnen drie dagen een terugkoppeling te geven van de ondernomen acties. Het kan zijn dat de politie dan ook aanvullende informatie vraagt. Het percentage terugkoppelingen is hoog, maar nog geen 100%. Het kan dus zijn dat u een enkele keer niet wordt teruggebeld. De politie zal dit jaar extra aandacht geven aan het terugbellen.
Back To Top