Skip to content

 Afdrukken

Het wijkplatform Frankrijk bestaat uit de volgende leden:
Dagelijks bestuur:
Monika Meijer                        Interim Voorzitter (wijkbewoner)
Theo Goosen                           Penningmeester
                                                    (Bestuurslid Wijkvereniging Stadsdennen/Frankrijk, wijkbewoner)
Vacant                                      Secretaris (wijkbewoner)
Monika Meijer                        Notulist (wijkbewoner)
Werkgroepen:
Nicolien Verbeek     Werkgroep activiteiten  ( wijkbewoner )
Delia Brouwer          Werkgroep jeugd  (wijkbewoner)
Paul van Liempt       Werkgroep Verkeer  ( wijkbewoner )
Theo Goosen        Werkgroep Ouderen en Welzijn
Theo Goosen/
Henk Grootheest   Werkgroep Upgrade Frankrijk (zie gegevens secretaris)
Paul van Liempt    Werkgroep vliegveld Lelystad
Theo Goosen         Redactie Wijkkrant.
Billy Goosen           idem
Diana de Boer       Redigeren teksten
Henk Grootheest   Bezorging wijkkrant
Adviseurs:
Nog niet bekend             Gemeente Harderwijk wijkmanager
Rinet Brinks                   Zorgdat opbouwwerker
Jurion Veenstra              Wijkagent
Martin van de Bor           Directeur De Bron
Irene van Wijngaarden  Het Talent
Vergaderingen van het Wijkplatform vinden plaats in de Bron.
In 2015 zal er een vergadering zijn op
11 februari , 20 april, 1 juli, 7 september en 10 november.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Drukken van de wijkkrant via Stichting Meo.
Back To Top