Skip to content

De verkeerscommissie bestaat uit de volgende leden: we zijn op zoek naar nieuwe leden interesse stuur een mail!
Voorzitter                                                                                         vacant
Vice-voorzitter                                                                                  vacant
Lid (wijkbewoner)                                                                            Glen Bruinink
Lid (wijkbewoner)                                                                            Wim Ploeg
Opbouwmedewerker ZorgDat                                                         Theo Niehof
De werkgroep verkeer behandelt alle vragen/opmerkingen die binnen komen via de mail of door bewoners zijn doorgegeven.
De werkgroep heeft pas overleg gehad met de verkeers ouders van beide scholen.
Hieruit zal een plan van aanpak komen waar dit jaar verder mee gewerkt zal worden.
Wanneer de werkgroep het nodig vindt, wordt u uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Hebt u vragen of opmerkingen voor de werkgroep dan kunt u die mailen naar: info@wijkplatformfrankrijk.nl
Er wordt dan gezorgd dat uw mail bij deze groep terechtkomt.
U krijgt altijd een bericht over hetgeen u gemaild heeft.
Back To Top