Skip to content

Moestuin

Al enkele jaren zijn er in het park twee moestuinen. Het Wijkplatform bedacht samen met de twee scholen in de wijk dat er een moestuin gecreëerd moest worden.
Voordat de scholen aan de slag konden moest er eerst veel gebeuren in de voorbereiding. Denk aan afplaggen, omspitten, vruchtbaar maken met mest en het plaatsen van een schapenhek rondom de moestuin.

De samenwerking
Om te kunnen starten als school heb je wel een leerkracht nodig die dit met zijn klas een jaar lang wil gaan doen.
Obs Het Talent had al snel een klas gevonden met een juf die dit een goed plan vindt en graag met haar klas aan de slag wilde gaan.
Jaarlijks krijgen de kinderen in de moestuin van Obs Het Talent een eigen stukje om daar hun groenten te poten en door arbeid zien te groeien tot iets wat je normaal in de supermarkt koopt.
De kinderen leren op deze manier dat het niet vanzelfsprekend is dat alles zo maar te koop is in de supermarkt maar dat er heel wat voor komt kijken om het in de supermarkt te krijgen.

Cbs De Bron heeft jammer genoeg na één jaar moeten besluiten om te stoppen met de moestuin. Het was voor Cbs De Bron wegens tijdgebrek niet meer mogelijk om hiervoor te zorgen. Als wijkplatform hebben we toen gekeken wat we dan met deze moestuin gingen doen. Al snel melden zich twee buurtbewoners die voor de moestuin wilden zorgen.
De moestuin is nu in tweeën gedeeld en beiden hebben ze een stuk van de moestuin.
Het gaat goed en staat lekker vol in het hoogseizoen.

In het begin was er nog geen watervoorziening. De kinderen waren genoodzaakt om water vanuit school mee te nemen. Niet echt handig. Daarom werd besloten om een waterpomp te slaan in het Park. Nu kunnen degene die de moestuinen bewerken water zelf oppompen en dan gebruiken om de groenten en dergelijke te besproeien.

U treft in het Park ook een tuinhuisje aan, hierin zetten de kinderen al hun gereedschap en materialen zodat deze niet steeds mee genomen hoeven te worden vanaf school.
Op deze manier is het één geheel geworden en hebben ze alles bij de hand om in de moestuinen te kunnen werken.

Wel willen we op deze plek een oproep doen aan bewoners van Frankrijk om niet zo maar van alles uit de tuin te halen waar deze kinderen en mensen het hele seizoen mee bezig zijn. Als u zo graag ook wat wilt kweken meld u zich dan aan en kom helpen in de tuinen. Dan heeft u ook het recht om te oogsten.

U kunt de kinderen helpen in de moestuin. Ook kunt u helpen met het onkruidvrij houden van de bessenstruiken die rond de tuinen staan.

Voor de werkgroep Groen hebben wij vrijwilligers nodig.
Vind u het leuk om buiten actief te zijn.
Meld u zich aan via info@wijkplatformfrankrijk.nl.

Back To Top