Skip to content

Insectenhotel

Park Walstein heeft op dit moment twee insectenhotels.

Insecten zijn nodig om alles in het Park te laten bloeien, groeien enz.
Zonder insecten kan er bijvoorbeeld geen fruit aan de bomen groeien.

Door een samenwerking
In het Wijkplatform kwam Evert Vos met het idee om in het park een insectenhotel aan te leggen met de kinderen van Het Talent. Na overleg ging deze school accoord en konden de voorbereidingen beginnen. Het idee was om op een centrale plek in het park een hotel te maken van pallets, houtresten en ander afval uit de bossen waar veel insecten op af komen en zo voor nageslacht kunnen zorgen.

Nadat dit hotel gemaakt was is jammer genoeg dit hotel gebruikt voor andere dingen dan waar deze voor bedoeld was namelijk als speeltoestel.

Nadat het insectenhotel gebruikt werd als speeltoetstel heeft het platform besloten om het hotel te verplaatsen naar de rand van het bos. Om hiermee te helpen heeft het platform contact gezocht met Steengoed. De eigenaar van Steengoed heeft ervoor gezorgd dat het hotel nu aan de rand van het bos ligt en helemaal is bedekt met gras. Niemand kan aan de buitenkant zien dat het een insectenhotel is.

In 2017 is een bord geplaatst aan de rand van het bos in de buurt van het hotel met daarop foto’s en uitleg over het insectenhotel. Op deze manier hoopt het platform dat iedereen dit hotel met rust laat en de insecten hun werk laten doen en dat zij er dan voor kunnen zorgen dat er weer fruit en andere dingen in het park kunnen groeien.

In 2017 is er een tweede insectenhotel gekomen in het Park Walstein. Deze is zichtbaar voor iedereen. Deze staat op de heuvel in het midden van het park in het verlengde van de moestuinen. Deze is beschikbaar gesteld Loohorst Landscaping. Dit bedrijf doet al 12,5 jaar het groenonderhoud voor de gemeente Harderwijk. Om dit te vieren hebben ze besloten om enkele van deze insectenhotels te schenken aan de Gemeente Harderwijk. Wij waren één van de gelukkigen die uitgekozen zijn om er één geplaatst te krijgen.

Helaas is er na enkele weken waarschijnlijk jeugd geweest die het nodig vonden om dit hotel te vernielen. Het is zeer moeilijk om af te blijven van spullen die er staan met een bedoeling. Waarom is dit toch nodig en wat heeft het voor nut. Als je erover nadenkt kun je geen enkele reden bedenken waarom dit moet. Echt jammer en zo onnodig. Ze moeten zich eens realiseren dat alles wat er vernield of kapot gemaakt wordt weer hersteld moet worden. Weet je wie dit moet betalen wij als inwoners van Harderwijk. Wij betalen allemaal belasting dus ook de ouders van deze jeugd. Als ze dit nou eens beseften dat door hun de belastingen omhoog zouden kunnen gaan misschien dat ze het dan eens een keer beter na gaan denken om het te doen.

Back To Top