Skip to content

Wijkagent

Naam:
Erik Immerzeel
Werkzaam:
Bij de politie sinds 2001
Functie:
Werkt vanaf september 2015 als wijkagent in Frankrijk, Zeebuurt, Lorentz en Hierden.
Taak:
Onze taak is om te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Om dit te bereiken werken wij samen met netwerkpartners            zoals de gemeente, wijkplatforms en uiteraard met u als burger.
De Burger:
U weet immers als geen ander wat er in de wijk speelt. Ik probeer zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, zowel op de fiets als op de bromscooter.
Mocht u mij in de wijk zien, spreek mij dan gerust aan.

Contact:
Tel: 0900-8844 (geen spoed) of klik hier voor informatie over onze wijkagent Erik Immerzeel dit is de pagina om op diverse manieren in contact te komen met de wijkagent.

Politie in uw wijk.
Voor het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt, is er een wijkagent voortdurend in uw buurt actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook de aanpak van sociale problemen. De wijkagent werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd. De wijkagent onderhoudt ook contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?
U kunt uw wijkagent bereiken via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). U mag de wijkagent ook altijd aanspreken op straat tijdens zijn ronde door de wijk. Indien nodig, maakt de wijkagent met u een afspraak en komt bijvoorbeeld bij u thuis voor een gesprek. U kunt uw wijkagent ook volgen via Facebook en Twitter (let op: via deze communicatiemiddelen kunt u geen meldingen doorgeven!).

Wat doet u bij spoedgevallen?
Bel in situaties waar elke seconde telt, zoals grote overlast of criminaliteit, altijd 1-1-2. Uw melding bij 1-1-2 wordt dan afgehandeld in de meldkamer. De centralist beslist in overleg met de surveillancedienst welke actie op dat moment mogelijk is. Op drukke momenten, bijvoorbeeld op uitgaansavonden, moeten wel prioriteiten gesteld worden. Het kan dus zijn dat het langer duurt dan verwacht, voordat u als beller inderdaad de politie ziet.

Afhandeling van uw melding.
De politie concentreert zich altijd eerst op het afhandelen van een spoedsituatie. De politie heeft wel het streven om de melder binnen drie dagen een terugkoppeling te geven van de ondernomen acties. Het kan zijn dat de politie dan ook aanvullende informatie vraagt. Het percentage terugkoppelingen is hoog, maar nog geen 100%. Het kan dus zijn dat u een enkele keer niet wordt teruggebeld. De politie zal dit jaar extra aandacht geven aan het terugbellen.

Back To Top