Skip to content

Overzicht antwoorden vragenlijst wijkbewoners Frankrijk  2018

 

Vragenlijst is opgesteld door het wijkplatform Frankrijk. De lijst bevat 6 hoofdvragen met wat aanvullende vragen.
Doel: hoe ervaren de bewoners hun wijk Frankrijk. Waar mogelijk in overleg met de gemeente in de toekomst veranderingen aanbrengen.
Aantal adressen wijk Frankrijk: 1624

Aantal reacties: 2% (37 waarvan 9 via mail)

 

Datum: juli 2018

Vraag

Mening bewoners uitgedrukt in cijfers

1 t/m 10

opmerkingen 4 5 6 7 8 9 10
1)Wat vindt u van het wonen in de wijk Frankrijk 4 22 4 7
2) Hoe betrokken voelt u zich bij deze wijk 1 2 12 11 9 1 1
2a) Leuk in de wijk Speelgelegenheden/groen/

Sfeer/rust

 

2b) Wat kan beter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer winkels: 8

Onderhoud groen: 9

 

Verkeer:

Aanpak snelheid 8

oversteek fietspaden 3

wegen met gaten repareren 3

Krommekamp: parkeren, vrachtverkeer

 

Whatsapp buurt

Hondenuitlaat schoonmaak

3) Wat vindt u van het voorzieningenniveau in de wijk 2 5 10 17 3
3a) Waar heeft u behoefte aan Meer groen 3

Pinautomaat 3

Meer winkels 8

 

4) wat is uw bekendheid met wijkplatform Frankrijk en wijkvereniging Stadsdennen& Frankrijk
4a) Ken u het wijkplatform Ja:

Nee:

25

8

4b) Ken u de wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk Ja:

nee:

 

27

6

4c) (Hoe) leest u de wijkkrant Papier:

Digitaal:

Niet:

32

1

4

4d) welke activiteiten kent u Rommelroute: 20

Activiteiten Kiekmure: 8

Bingo: 4

5) Bent u al actief of zou u het leuk vinden om actief te worden in de wijk Ja (waarvan 3 krantbezorgers)

Nee

5

29

6) Heeft u ideeen of tips voor het wijkplatform Whatsapp groep buurt

Investeren in wegen

Ruilkast

ontmoetingsruimte

Back To Top