skip to Main Content

Werkgroep Verkeer

Erik van Amersfoort en Martine Brinkhuis zijn het aanspreekpunt voor verkeerszaken binnen ons Wijkplatform.

Werkzaamheden

De werkgroep neemt signalen uit de wijk die te maken hebben met verkeersveiligheid serieus. Als u een melding doet via mail, facebook of twitter nemen zij contact met u op om te bespreken hoe de situatie kan worden verbeterd.

De werkgroep verkeer heeft goed contact met de verkeersdeskundigen van  de gemeente en monitort samen met hen bijvoorbeeld de verbetermaatregelen vanuit het door gemeente opgestelde verkeersplan.
Enkele actuele voorbeelden die nu spelen:

  • Aanpak Krommekamp tussen Langekamp en Elsweg
  • Nieuwe oversteek voor fietsen t.h.v. Hop, richting oude begraafplaats
  • Veiligheid Duivenkamp

Contact
U kunt Werkgroep Verkeer bereiken via info@wijkplatformfrankrijk.nl.

Enkele verkeerspunten

Back To Top