Skip to content

Wijkplan

Het wijkplan wordt jaarlijks gemaakt en ingeleverd door het Wijkplatform Frankrijk bij de wijkmanager.
In het wijkplan worden die dingen ingezet waar het wijkplatform het kalenderjaar aandacht aan wilt schenken of waar straten, buurten zich voor kunnen aanmelden om een financiële bijdrage te krijgen om iets te organiseren met de buren.
Het geld dat gevraagd wordt door het wijkplatform komt uit het gemeente Wijkbudget. Dit is beschikbaar gesteld door de raad en gaat om 4 euro per inwoner van de desbetreffende wijk.

Waar moet u aan denken wat er in een wijkplan staat:

  • Organiseren buurt bbq.
  • Buitenspeeldag
  • Burendag
  • Rommelroute Frankrijk
  • Onderhoud AED’s in de wijk Frankrijk
  • Lief en leed
  • Wijkkrant 4 maal per jaar
  • Website wijkplatform

Ook is het mogelijk dat u als inwoner van de wijk Frankrijk met een leuk idee komt bij het platform en dit idee nemen wij dan op in het wijkplan en als daar budget voor nodig is zullen we aanvragen. Belangrijk wel hierbij is dat u als bedenker een uitgewerkt plan moet hebben en ook moet weten wie dit as verantwoordelijke(n) gaan uitvoeren.
Het Wijkplatform faciliteert allen het idee en zal daar waar kan ondersteunen met middelen die nodig zijn om het idee uitgewerkt te krijgen en bekend te maken.

Heeft u een idee, suggestie of iets anders voor 2018 dan kunt u dit naar ons mailen info@wijkplatformfrankrijk.nl

Klik om te downloaden (Nieuwsbrief april 2014.pdf)Jaarplan 2017[ ]304 KB

Back To Top