Skip to content

OBS Het Talent

Het Talent is een groeiende openbare basisschool aan de Krommekamp 115B.
Kinderen gaan met plezier naar school en voelen zich er thuis. Het Talent geeft Engels vanaf groep 1, heeft een Plusklas voor begaafde leerlingen, heeft Kunst & Cultuur als onderwijspijler en doet erg veel aan leesplezier. Daarnaast hanteert Het Talent een continurooster.

In het schoolgebouw zit peuterspeelzaal Pippeloentje, buitenschoolse opvang Eigen & Wijzer/Het Talent, dyslexiebehandelaar Centraal Nederland en is er maandelijks een inloopspreekuur van Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD Harderwijk.

Het Talent onderhoudt een moestuin in Park Walstein. Op deze manier leren en zien kinderen dat veel wat in de supermarkt in een potje zit, eerst uit de vruchtbare grond groeit. Kinderen leren zelf hoeveel aandacht en zorg er nodig is voordat er geoogst kan worden.

Ze vinden het heel erg leuk en wij als Wijkplatform hebben ervoor gezorgd dat alles er is voor de kinderen om aan het werk te zijn in de moestuin.

Wilt u meer weten over het Talent, het soort onderwijs, nieuwsbrieven en meer nuttige informatie, dan kunt u terecht op hun website: Het Talent.

Back To Top