Skip to content

Steeds meer LED-verlichting in de Wijk

De gemeente Harderwijk werkt in fases om de straatverlichting te vervangen voor LED-verlichting.
In november 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven haast te maken met de toepassing van de veel zuinigere LED-verlichting. Zo ook in de wijk Frankrijk.
Op diverse plekken scheen de LED-verlichting al. Bijvoorbeeld langs de fietspaden. Dezelfde verlichting is nu geplaatst in een gedeelte van Walstein.

Een amendement werd tijdens een extra raadsvergadering aangenomen. Hierin stond dat er vanaf 2018 meer energiezuinige LED-lampen gebruikt worden.
Hiermee geeft de gemeente natuurlijk het goede voorbeeld aan de inwoners en ondernemers van Harderwijk. Daarnaast vinden de raadsleden het belangrijk dat de gemeente zelf voldoet aan haar doelstemming om in 2020, 20 % energie te besparen (ten opzichte van het verbruik in jaar 2013).

De CO2-uitstoot
Een aantal dagen voor het amendement ontving het college een rapportage van deskundigen. Hierin stonden drie keuzes. Eén optie is doorgaan met het in 2011 opgezette plan om de stadsverlichting over een lange tijd verspreid steeds energiezuiniger te maken.
Een plan dat geen extra geld kost en Harderwijk is dan in het jaar 2030 volledig energiezuinig en voldoet ook aan het energieakkoord 2030.

De tweede optie is om direct te voldoen aan beide energieakkoorden 2020 en 2030. De raad moet dan anderhalf miljoen euro extra investeren en nog meer verlichting afschrijven die nog jaren had meegekund. Bij deze optie stoot de gemeente wel 470 ton minder CO2 uit in vergelijking met de uitstoot in het jaar 2013.

De derde optie zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 in het jaar 2020 al volgens afspraak terugdringen. Dit vergt een jaarlijkse investering van 75.000 euro. Dat is dus 225.000 euro extra die de raad op tafel moet leggen. Er wordt dan straatverlichting met een waarde van 143.000 euro vervangen die eigenlijk nog heel wat jaartjes had meegekund.

2018
Om in 2018 een begin te maken met het energiezuiniger maken van de straatverlichting en minder uitstoot van CO2 gaf de raad het college grond licht om 75.000 euro uit het begrotingsoverschot te halen. Zo kreeg het college de opdracht om snel aan de slag te gaan.
LED-verlichting kan wel zeventig procent minder energie verbruiken dan de huidige straatlampen.
De verlichting gaat ook veel langer mee. Zo wordt er bespaart op onderhoud. De gemeente wil in veel gevallen ook de nieuwe verlichting (op afstand) kunnen dimmen. Zo kan de verlichting aangepast worden op momenten dat het licht niet op volle kracht hoeft te branden.

Bron: http://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/raad-wil-spoed-bij-omschakeling-naar-led-straatverlichting-297841

Back To Top