Skip to content

Werkzaamheden fietstunnel Langekamp-Boomkamp

Verbetering zichtbaarheid oversteek fietstunnel Boomkamp-Langekamp

U hebt de landmeters misschien al zien staan: binnenkort wordt de fietsersoversteekplaats bij de Langekamp (fietstunnel bij Boomkamp) verbeterd. Om de zichtbaarheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren wordt de verkeersdrempel voor het autoverkeer wat hoger en langer. Ook komt er een duidelijk zebrapad en wordt het voetpad wat verbreed. Op bijgaande tekening kunt u de aanpassingen zien. Enkele maanden geleden is de toegestane snelheid op dit deel van de Langekamp al verlaagd tot 30 km/h. De snelheidsverlaging samen met de betere zichtbaarheid zorgt samen voor een veiliger situatie op deze veelgebruikte oversteekplaats.

De werkzaamheden vinden plaats in de  periode van 16 t/m 23 mei 2018.

Back To Top